Holwerd. – Gisteren heeft de politie bij de pier in Holwerd gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs. Bij de controle is gebruik gemaakt van een speurhond verdovende middelen. In totaal zijn zes personen aangehouden die in het bezit waren van een gebruikershoeveelheid drugs. Met de controle wil de politie laten zien dat drugshandel en –gebruik niet getolereerd wordt. Daarnaast was deze actie specifiek bedoeld om informatie te verzamelen over aanwezigheid van drugs onder passagiers die naar Ameland reizen. In totaal zijn in de middag en avond de passagiers van vijf afvaarten gecontroleerd. Vijf meerderjarigen waren in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. Nadat zij hiervan afstand hadden gedaan, konden zij hun weg vervolgen. Eén minderjarige was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. Hij is meegegaan naar het politiebureau. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De gebruikers-hoeveelheden drugs worden vernietigd. Daarnaast is tijdens de controle bij een minderjarige een kleine hoeveelheid alcoholhoudende drank aangetroffen. Ook dit is in beslag genomen.
– Meer nieuws in de Ameland Internet Krant http://www.ameland.org

Nes. –  Op de dijkopgang bij Buren stond gisteren een gele Camino pijl. Normaal wordt met deze richtingwijzers de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela aangegeven. Burgemeester Albert de Hoop en zijn vrouw Ingrid Magré organiseerden vandaag voor de Friese leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een wandeltocht op Ameland. Het echtpaar had op de oostkant van waddeneiland een wandeltocht van een vijftien kilometer uitgezet. Een dertigtal leden maakten de overtocht naar Ameland. Tijdens de wandeltocht fungeerde Albert de Hoop als een gids. Onderweg vertelde tijdens korte stops over de cultuur, historie en natuur van Ameland. Zo ook bijvoorbeeld over de Nassau Eendenkooi aan de rand van de Kooiduinen.
De tocht eindigde bij de ambtswoning aan de rand van Nes.
– Meer nieuws in de Ameland Internet Krant http://www.ameland.org